«Αγία Σοφία» Βιζύης, ο κυρίως ναός (εσωτερικό) το 1996
[Φωτογραφικό υλικό]