Έξοδος Β΄ (ΚΜΣ, 1982)
[Bibliography]

Abbreviation
Έξοδος Β΄ (ΚΜΣ, 1982)
Form of publication
Book

Η Έξοδος Μαρτυρίες από τις επαρχίες της Κεντρικής και Νότιας Μικρασίας Γιάννης Μουρέλος (επιμ.), τ. Β΄ (Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1982)

Collective work
Yes
Key words
Asia Minor.
Refugees.