Τζανής, Επιγράμματα Μακεδονίας και Θράκης (1997)
[Bibliography]

Abbreviation
Τζανής, Επιγράμματα Μακεδονίας και Θράκης (1997)
Form of publication
Book

Γιάννης Τζανής, Αρχαία και Βυζαντινά επιγράμματα Μακεδονίας και Θράκης (Εκδόσεις Μπίμπης, Θεσσαλονίκη 1997)