Κανονισμός εκκλησιαστικής και κοινοτικής οργάνωσης της θρακικής Επαρχίας Δέρκων (1908)
[Texts]

Abbreviation
Κανονισμός εκκλησιαστικής και κοινοτικής οργάνωσης της θρακικής Επαρχίας Δέρκων (1908)
Title
Γενικός κανονισμός της Επαρχίας Δέρκων
Date
1908
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Website
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4669
Number of pages
48 (pdf)
General classification
General classification
Book.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Classification of contents
Classification of contents
Source.
Language
Greek
Key words
Bosphorus / Bosphoros / Bosporos.
Cemetery.
Eastern Thrace / European Turkey.
Greek education.
Greek Orthodox Community of Istanbul.
Hagios Stephanos, suburb / San Stefano, suburb / Yeşilköy.
Ioakeim III, Ecumenical Patriarch.
Istanbul, Orthodox churches.
Istanbul, Thracian suburbs.
Late Ottoman – Transitional period.
Library Sakkoulides, Sismanoglio Megaro Istanbul.
Makrochori / Bakırköy.
Metropolis of Derkoi, Ecumenical Patriarchate.
Romiosyne.
Rules, regulations / Bylaws / Statutes.
School.
Tarabya / Therapeia.
Teacher / Professor.
Twentieth century.
Upper Bosphorus.