Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Αδριανουπόλεως: Κανονισμός 1877
[Texts]

Abbreviation
Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Αδριανουπόλεως: Κανονισμός 1877
Title
Κανονισμός του εν Αδριανουπόλει Φιλεκπαιδ. Συλλόγου
Date
1877
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Website
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4493
Number of pages
8 (pdf)
General classification
General classification
Booklet.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Language
Greek
Key words
Adrianople / Edirne.
Greek education.
Late Ottoman period.
Library Sakkoulides, Sismanoglio Megaro Istanbul.
Rules, regulations / Bylaws / Statutes.
Societies, clubs, fraternities.