Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια στους Επιβάτες (Σελίμ Πασά): Κανονισμός του Οικοτροφείου 1913
[Texts]

Abbreviation
Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια στους Επιβάτες (Σελίμ Πασά): Κανονισμός του Οικοτροφείου 1913
Title
Κανονισμός του οικοτροφείου των εν Επιβάταις Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων
Date
1913
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Website
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4490
Number of pages
7 (pdf)
General classification
General classification
Booklet.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Language
Greek
Key words
Library Sakkoulides, Sismanoglio Megaro Istanbul.