Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Μακροχωρίου (σήμερα Μπακίρκιοϊ): Κανονισμοί ναού και εκπαιδευτηρίων 1906
[Texts]

Abbreviation
Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Μακροχωρίου (σήμερα Μπακίρκιοϊ): Κανονισμοί ναού και εκπαιδευτηρίων 1906
Title
Ειδικοί Κανονισμοί του ιερού ναού και των εκπαιδευτηρίων της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Μακροχωρίου
Date
1906
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Website
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/3840
Number of pages
23 (pdf)
General classification
General classification
Booklet.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Language
Greek
Key words
Cemetery.
Clergy, clergymen.
Educational programs.
George / Georgios, saint.
Greek education.
Istanbul, Greek Orthodox cemeteries.
Istanbul, Orthodox churches.
Istanbul, Thracian suburbs.
Late Ottoman period.
Library Sakkoulides, Sismanoglio Megaro Istanbul.
Makrochori / Bakırköy.
Metropolis of Derkoi, Ecumenical Patriarchate.
Orthodox churches.
Romiosyne.
Rules, regulations / Bylaws / Statutes.
School.
School for Girls.