Τα εγκαίνια των ρωμαίικων σχολείων στον Βαθυρρύακα / Μπουγιούκντερε του Άνω Βοσπόρου: η τελετή, οι λόγοι, ο απολογισμός (1871) [Inauguration of the Greek Schools in Büyükdere, 1871]
[Texts]

Abbreviation
Τα εγκαίνια των ρωμαίικων σχολείων στον Βαθυρρύακα / Μπουγιούκντερε του Άνω Βοσπόρου: η τελετή, οι λόγοι, ο απολογισμός (1871) [Inauguration of the Greek Schools in Büyükdere, 1871]
Title
Τα εγκαίνια των εν Βαθυρρύακι σχολείων
Date
1871
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Website
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4674
Number of pages
31 (pdf)
General classification
General classification
Book.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Language
Greek
Key words
Architects.
Benefactors.
Greek education.
Greek Orthodox Community of Istanbul.
Ignatieff, Nicolai Pavlovich.
Late Ottoman period.
Library Sakkoulides, Sismanoglio Megaro Istanbul.
School.
School for Girls.
Upper Bosphorus.