Τενεκίδης, Ίμβρος – Τένεδος (1986)
[Bibliography]

Abbreviation
Τενεκίδης, Ίμβρος – Τένεδος (1986)
Form of publication
Book

Γιώργος Τενεκίδης, Ίμβρος και Τένεδος. Ιστορία – Νομικό Καθεστώς – Σύγχρονη Πραγματικότητα (Σύλλογος Ιμβρίων Αθηνών, Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλονίκη 1986)

Source
Yes
Data
Contents:
Γιώργος Ξεινός, Πρόλογος pp. 7-10. Γιώργος Τενεκίδης, Εισαγωγικό σημείωμα pp. 11-15. Διάγραμμα σ. 16. Ιστορικά προλεγόμενα pp. 17-30. Κεφάλαιο Α΄: Τα γενικά μειονοτικά δικαιώματα των κατοίκων των δύο νησιών pp. 31-39. Κεφάλαιο Β΄: Το συμβατικό καθεστώς τοπικής αυτοδιοίκησης pp. 40-43. Κεφάλαιο Γ΄: Τα παρεχόμενα ένδικα μέσα για την εξασφάλιση των συμβατικών δικαιωμάτων των νησιωτών pp. 44-54. Κεφάλαιο Δ΄: Η πραγματική κατάσταση στα νησιά μετά το 1923. Η αθέτηση των υπεσχημένων pp. 55-75. Γενικά συμπεράσματα pp. 76-99. Σημειώσεις pp.101-112. Παράρτημα – Υπομνήματα και επιστολές pp. 113-162. Παράρτημα – Χάρτες και φωτογραφίες pp. 163-185. Total pages, 190.
Key words
1923.
Cyprus Question.
Greek-Turkish relations.
Hellenism.
Human rights – violations.
Imbros / Imvros / Gökçeada.
Modern Diplomacy.
Photographic archives.
Tenedos / Bozcaada.
Thracian Sporades, islands.
Treaty of Lausanne, 1923.
Turkey.
Turkish policies.
Twentieth century.