Τριαντάφυλλος, Τερζοπούλου (επιμ.) / Triantaphyllos, Terzopoulou (eds), Άλογα και άμαξες / Horses and Wagons (2010)
[Bibliography]

Abbreviation
Τριαντάφυλλος, Τερζοπούλου (επιμ.) / Triantaphyllos, Terzopoulou (eds), Άλογα και άμαξες / Horses and Wagons (2010)
Form of publication
Conference Proceedings

Κατερίνα Τρανταλίδου / Katerina Trandalidou, Joost H. Crouwel, Gergana Kabakchieva et al Άλογα και Άμαξες στον Αρχαίο κόσμο / Horses and Wagons in the Ancient World. Ανακοινώσεις / Papers. Διαμαντής Τριαντάφυλλος, Δόμνα Τερζοπούλου / Diamantis Triantaphyllos, Domna Terzopoulou Deborah Kazazis (tr) (Νομαρχία Έβρου / District of Evros, Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού – Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων / Ministry of Culture and Tourism – Fund of Credits Management for Archaeological Projects, Ορεστιάδα / Orestiada 2010)

Collective work
Yes
ISBN / ISSN
ISBN 978-960-89968-6-1
Data

The Horses and Wagons in the Ancient World. Papers are the proceedings of the daily Scientific Meeting organized in Orestiada on September 30, 2006.

The 19th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities (Thrace) began excavating the burial tumulus of Mikri Doxipara-Zoni in September 2002. The discovery of five Roman wagons and their draught animals –the first of its kind in Greece– attracted the interest of both the public and the scholarly community from early on in the excavation process. The continuation and completion of research and the enhancement of the finds from the burial tumulus have been included in the Ministry of Culture and Tourism’s Management Fund for Archaeological Projects (T.D.P.E.A.E.).

The goal of the Scientific Meeting held in Orestiada four years after excavations began was to announce the initials conclusions concerning the wagons and horses in the tumulus and to approach the theme of wheeled vehicles in Antiquity with the aid of iconography, the ancient sources, and the archaeological finds. The present volume, which also includes a number of additional texts on the tumulus of Mikri Doxipara-Zoni, represents the fruits of this Meeting.

The Scientific Meeting would not have been possible without the financial contribution of the Regional Association of Municipalities and Communities of the Prefecture of Evros, the Prefectural District of Evros, the Municipality of Orestiada, and the Municipality of Kyprinos. Interest of the part of Perfect Nikos Zambounidis led to the Prefectural District of Evros’ funding the publication of the Proceedings.

The Scientific Committee for the T.D.P.E.A.E. Project “Research, Protection, and Enhancement of the Burial Tumulus of Mikri Doxipara-Zoni, Prefecture of Evros”.

Contents: PART ONE i. Diamantis Triantaphyllos, ‘The Technology of the Wagons in the Tumulus of Mikri Doxipara-Zoni’ pp. 25-52. ii. Katerina Trandalidou, ‘Mikri Doxipara-Zoni. The Horses from the Tumulus. Osteometric Data and Comparisons with Equid Remains from Southeastern Europe Sites’ pp. 55-124. iii. Anagnostis Pan. Agelarakis, ‘Archaeological Anthropology at the Tumulus of Mikri Doxipara-Zoni’ pp. 127-131. iv. Mihail Vavelidis, ‘Analysis of the Metal Attachments from Wagons A and B of the Tumulus of Mikri Doxipara-Zoni’ pp. 133-137. v. Spyros Paulides, Mihail Vavelidis, Alexandros Chatzipetros, ‘Geological-structural Study at the Archaeological Site of Mikri Doxipara-Zoni Tumulus’ pp. 139-149. vi. Εlias Voulgaridis, Konstantinos Passialis, Stergios Adamopoulos, ‘Identification of the Wooden Finds from the Tumulus of Mikri Doxipara-Zoni’ pp. 151-173.
PART TWO. vii. Eleni Manakidou, ‘Models and Representations of Wagons during the Archaic and Classical ages: Uses and Symbolism’ pp. 177-197. viii. Panagiotis V. Faklaris, ‘Κημός (Horse-muzzle)’ pp. 199-229. ix. Vassiliki G. Stamatopoulou, ‘Luxurius Harness from Macedonia’ pp. 231-253. x. Joost H. Crouwel, ‘Four-Wheeled Vehicles in the Roman World’ pp. 255-276. xi. Gergana Kabakchieva, ‘The Big Mound of the Family Necropolis of the Ancient Villa Armira’ pp. 279-296. xii. Domna Terzopoulou, ‘Wagons, Mules and Muleteers in Funerary Stelai of the Archaeological Museum of Thessaloniki’ pp. 299-317. Abbreviations pp. 15-17.

The entire volume is accessible for download if you visit the official website of the Doxipara’s Excavation at the: http://www.mikridoxipara-zoni.gr/publications/PDF/HorsesAndWagons.pdf

You may also download individual papers from the book by clicking on their titles from the given list.

Key words
Ancient Macedonia.
Animal, animals.
Anthropology.
Antiquities.
Antiquity.
Archaeological finds.
Archaeology.
Arda, river.
Balkans.
Bulgaria.
Carpentry.
Evros Prefecture.
Excavations.
Funerary culture.
Grave customs.
Grave-goods.
Greek antiquity.
Horse harness.
Horse, horses.
Horses, horse burials.
Macedonia.
Macedonian tombs.
Northern Thrace / Southern Bulgaria.
Pack animal.
Plans, elevations.
Roman period, Imperial age.
Sciences.
Technology.
Thrace.
Tomb, funeral monument.
Trajan.
Transport.
Wagon.