Λαμψίδης, Δημοτικά Τραγούδια Πόντου, Αρχείον Πόντου (1960)
[Bibliography]

Abbreviation
Λαμψίδης, Δημοτικά Τραγούδια Πόντου, Αρχείον Πόντου (1960)
Form of publication
Scholarly Journal

Δημοτικά Τραγούδια Πόντου Πάνος Λαμψίδης (επιμ.) Αρχείον Πόντου – Παράρτημα 4 (1960) (Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα 1960)

Key words
Manners and customs.
Poetry.
Pontus / Pontos.
Popular traditions.
Traditional codes.