Μήλλας, Εντός των Τειχών τ. Α΄ (2005)
[Bibliography]

Abbreviation
Μήλλας, Εντός των Τειχών τ. Α΄ (2005)
Form of publication
Photographic Album

Ακύλας Μήλλας, Κωνσταντίνου Πόλις. Η εντός των Tειχών Ορθοδοξία. Από Φαναρίου εις Βλαχέρνας τ. Α΄ (Εκδόσεις Μίλητος, Αθήνα 2005)

ISBN / ISSN
ISBN 960-8033-33-0
Key words
Balat, neighborhood.
Blachernae.
Cibali, neighborhood.
Ecumenical Patriarchate.
Fener, neighborhood.
Istanbul, Orthodox churches.
Millas, Akilas, historian.
Mouchlio.
Old City, Istanbul.