Μήλλας, Εντός των Τειχών τ. Β΄ (2005)
[Bibliography]

Abbreviation
Μήλλας, Εντός των Τειχών τ. Β΄ (2005)
Form of publication
Photographic Album

Ακύλας Μήλλας, Κωνσταντίνου Πόλις. Η εντός των Τειχών Ορθοδοξία. Από Κερατίου εις Προποντίδα τ. Β΄ (Εκδόσεις Μίλητος, Αθήνα 2005)

ISBN / ISSN
ISBN 960-8033-34-9
Key words
Basilica, building.
Inscription / inscriptions.
Istanbul, Orthodox churches.
Millas, Akilas, historian.
Old City, Istanbul.
Romiosyne.