Σταυρίδης, Σύνδεσμος Βοηθείας Απόρων Βαλουκλή (2007)
[Bibliography]

Abbreviation
Σταυρίδης, Σύνδεσμος Βοηθείας Απόρων Βαλουκλή (2007)
Form of publication
Book

Βασίλειος Θ. Σταυρίδης Ο Σύνδεσμος Βοηθείας Απόρων Ασθενών και Γηροκομουμένων των Νοσοκομείων Βαλουκλή, μία εξηκονταετία (1946-2006) (Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη 2007)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-343-979-0
Key words
Archives.
Balıklı, Greek Orthodox Home for the Elderly.
Balıklı, Greek Orthodox Hospital.
Clergy, clergymen.
Easter.
Greek Orthodox Community of Istanbul.
Istanbul, 20th c.
Pege Monastery, Balıklı.
Philanthropy.
Romiosyne.
Social welfare.
Women.