Κομνηνή, Αλεξιάδα (1990)
[Bibliography]

Abbreviation
Κομνηνή, Αλεξιάδα (1990)
Form of publication
Book

Άννα Κομνηνή, Αλεξιάδα, Αλόη Σιδέρη (μτφρ.), (Άγρα, Αθήνα 1990)

Source
Yes
Data
Anna Komnene, Alexiad (in Greek)
Key words
Alexios I Komnenos.
Anna Comnena / Anna Komnene.
Blachernae.
Byzantine cities.
Byzantine Constantinople.
Byzantine Empire.
Byzantine nobility / noblemen.
Byzantine noblewomen.
Byzantine sources.
Constantinople / Polis / Istanbul.
Doukas, Byz. family / Doukai.
Evros, river / Hebrus, river.
First Crusade.
Middle Byzantine period.
Monastic centers.
Pechenegs, people.
Thrace.
Virgin Blachernitissa.
War.