Στάθη, Χρύσανθος Νοταράς (1999)
[Bibliography]

Abbreviation
Στάθη, Χρύσανθος Νοταράς (1999)
Form of publication
Book

Πηνελόπη Στάθη, Χρύσανθος Νοταράς Πατριάρχης Ιεροσολύμων, πρόδρομος του νεοελληνικού Διαφωτισμού, σειρά Ανάλεκτα 6 (Καθ' ημάς Ανατολής, Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, Αθήνα 1999)

Key words
Bucharest.
Constantinople.
Ecumenical Patriarchate.
Eighteenth century.
Enlightenment.
Hellenism.
Jassy.
Learned clergy.
Middle Ottoman period.
Notaras, family.
Patriarchate of Jerusalem.
Phanariotes.
Trans-Danubian Principalities.
Typography / Printing houses.