Ταχιάος, Ο Παΐσιος Βελιτσκόφσκι (1722-1794) και η Ασκητικοφιλολογική Σχολή του (1964)
[Bibliography]

Abbreviation
Ταχιάος, Ο Παΐσιος Βελιτσκόφσκι (1722-1794) και η Ασκητικοφιλολογική Σχολή του (1964)
Form of publication
Book

Αντώνιος Αιμίλιος N. Ταχιάος, Ο Παΐσιος Βελιτσκόφσκι (1722-1794) και η Ασκητικοφιλολογική Σχολή του (Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Ι.Μ.Χ.Α.), αρ. έκδ. 73, Θεσσαλονίκη 1964)

Key words
Ascetics.
Biography.
Hesychasm.
Holy Mountain / Mount Athos / Hagion Oros.
Kiev.
Middle Ottoman period.
Miracles.
Moldavia.
Monasteries.
Orthodoxy.
Russia.
Theology.
Ukraine.
Wallachia.