Σβορώνος, Το Εμπόριο της Θεσσαλονίκης (1996)
[Bibliography]

Abbreviation
Σβορώνος, Το Εμπόριο της Θεσσαλονίκης (1996)
Form of publication
Book

Νίκος Γ. Σβορώνος, Το εμπόριο της Θεσσαλονίκης τον 18ο αιώνα (Θεμέλιο, Αθήνα 1996)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-310-211-3
First edition
Title of first edition
Le commerce de Salonique au XVIII siècle
Publisher of first edition
Presses Universitaires de France
Place of publication of first edition
Paris
Date of publication of first edition
1956
Key words
Aegean Sea.
Commerce.
Macedonia.
Maritime transport.
Middle Ottoman period.
Ottoman Salonica / Thessalonica.
Svoronos, Nikos, historian.