Κωνσταντινίδης, «Η εν Αδριανουπόλει Ελληνική Κοινότης», Θρακικά 19 (1944)
[Bibliography]

Abbreviation
Κωνσταντινίδης, «Η εν Αδριανουπόλει Ελληνική Κοινότης», Θρακικά 19 (1944)
Form of publication
Article from a Periodical

Γ. Κωνσταντινίδης, «Η εν Αδριανουπόλει Ελληνική Κοινότης. Εκπαιδευτήρια και Σωματεία» Θρακικά 19 (1944) 19 (Αθήνα 1944) 39-71