Σταυρίδης, Πατριάρχης Δημήτριος, 1972-91 (2001)
[Bibliography]

Abbreviation
Σταυρίδης, Πατριάρχης Δημήτριος, 1972-91 (2001)
Form of publication
Book

Βασίλειος Θ. Σταυρίδης, Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος (Παπαδόπουλος) (1972-1991) (Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη 2001)

ISBN / ISSN
ISBN 960-343-641-0
Key words
Angelopoulos, Panayiotis,entrepreneur.
Archives.
Athenagoras, Ecumenical Patriarch.
Bartholomew, Ecumenical Patriarch.
Biography.
Clergy, clergymen.
Orthodox Churches, organizations.
Patriarch of Constantinople.
Patriarchal Church of St George.
Phanar.
Twentieth century.