Σταυρίδης, «Πατριάρχης Φώτιος Β΄» (1987)
[Bibliography]

Abbreviation
Σταυρίδης, «Πατριάρχης Φώτιος Β΄» (1987)
Form of publication
Article from a Periodical

Βασίλειος Θ. Σταυρίδης, «Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Φώτιος Β΄ (1929-1935» «Μία πεντηκονταετία από του θανάτου αυτού (1935-1985)» Ζ΄-Η΄ (1986-1987) Εκκλησία και Θεολογία Επετηρίδα της Ι. Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μ. Βρεταννίας, (Αθήνα 1987) 683-693

Key words
Biography.
Patriarch of Constantinople.
Phanar.
Photios II, Ecumenical Patriarch.
Twentieth century.