Τζιερτζής, « Η “Ιερογραφική Αρμονία” από τον Κύριλλο ΣΤ΄» (2013)
[Bibliography]

Abbreviation
Τζιερτζής, « Η “Ιερογραφική Αρμονία” από τον Κύριλλο ΣΤ΄» (2013)
Form of publication
Article from a Periodical

Αθανάσιος Σωτ. Τζιερτζής, «Η έκδοση της “Ιερογραφικής Αρμονίας” από τον εξ Αδριανουπόλεως μετέπειτα Οικουμενικό Πατριάρχη Άγιο Κύριλλο ΣΤ΄ (1802)» 19ος (2013) Μνημοσύνη σσ. 364-386

Key words
Adrianople / Edirne.
Clergy, clergymen.
Cyril VI, Ecumenical Patriarch.
Ecumenical Patriarchate.
Korais, Adamantios.
Middle Ottoman period.
Patriarch of Constantinople.
Phanariotes.
Poetry.
Scholars.
Vienna.