Το Οικουμενικό Πατριαρχείο (1989)
[Bibliography]

Abbreviation
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο (1989)
Form of publication
Photographic Album

Μητροπολίτης Ελβετίας Δαμασκηνός, Βλάσιος Φειδάς, Αριστείδης Πασαδαίος, Αθανάσιος Παλιούρας, Το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, Αθανάσιος Παλιούρας (επιμ.) (Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Genève 1989)

Collective work
Yes
ISBN / ISSN
ISBN 960-429-009-6
Key words
Ecumenical Patriarchate.
Fener, neighborhood.
Patriarch of Constantinople.
Phanar.
Photographic archives.
Portable icon.