Σιστάκου, Γεωγραφία Καλλιμάχου (2005)
[Bibliography]

Abbreviation
Σιστάκου, Γεωγραφία Καλλιμάχου (2005)
Form of publication
Book

Εβίνα Σιστάκου, Η Γεωγραφία του Καλλίμαχου και η Νεωτερική Ποίηση των Ελληνιστικών Χρόνων (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2005)

ISBN / ISSN
ISBN 960-250-297-5
Key words
Alexandria, Egypt.
Greek literature.
Hellenistic period.
Poetry.