Τουράτσογλου, Μακεδονία (1997)
[Bibliography]

Abbreviation
Τουράτσογλου, Μακεδονία (1997)
Form of publication
Book

Ιωάννης Τουράτσογλου, Μακεδονία. Ιστορία – Μνημεία – Μουσεία (Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1997)

ISBN / ISSN
ISBN 960-213-327-9