Τσούρτιτς, «Η απουσία του Βυζαντίου», Νέα Εστία τ. 1814 (Σεπτ. 2008)
[Bibliography]

Abbreviation
Τσούρτιτς, «Η απουσία του Βυζαντίου», Νέα Εστία τ. 1814 (Σεπτ. 2008)
Form of publication
Article from a Periodical

Σλόμπονταν Τσούρτσιτς, «Η ‘απουσία του Βυζαντίου’». «Ο ρόλος ενός ονόματος» Σοφία Ζουμπουλάκη (μτφρ.) τ. 164 Νέα Εστία – Αφιέρωμα στον Εμμανουέλ Λεβινάς 1814 492-500