Κωστάκης, Μιστί, τ. Β΄ (1977)
[Bibliography]

Abbreviation
Κωστάκης, Μιστί, τ. Β΄ (1977)
Form of publication
Book

Θανάσης Π. Κωστάκης, Το Μιστί της Καππαδοκίας τ. Β΄ (Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1977)

Data
Thanasi P. Kostaki, The village Misti in Cappadocia vol. Β (published by the Academy of Athens, 1977) in Greek.
Key words
Cappadocia.
Dialect.
Folklore.
Niğde.
Settlement.