Σεφέρης / Séféris, Μοναστήρια Καππαδοκίας / Églises rupestres de Cappadoce (2000)
[Bibliography]

Abbreviation
Σεφέρης / Séféris, Μοναστήρια Καππαδοκίας / Églises rupestres de Cappadoce (2000)
Form of publication
Book

Γιώργος Σεφέρης / Georges Séféris, Τρεις μέρες στα μοναστήρια της Καππαδοκίας / Trois Jours dans les églises rupestres de Cappadoce, Γιώργος Γιαννακόπουλος (επιμ.) / Georges Yannakopoulos (ed.), Οκτάβιος Μερλιέ, Γιώργος Σεφέρης (μτφρ.) / Octave Merlier, / Georges Séféris (trs), (Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών / Centre d’Études d’Asie Mineure, 2η έκδ. / 2nd ed. Αθήνα / Athènes 2000)

ISBN / ISSN
ISBN 960-85976-4-1
First edition
Date of publication of first edition
1953
Key words
Byzantine hagiography.
Byzantine monuments.
Cappadocia.
Greek literature.
Inscription / inscriptions.
Photographic archives.
Rock-cut structures.
Seferis, George.
Travelers’ accounts.
Twentieth century.
Wall painting / Mural painting.