Κακριδής (επιστ. επιμ.), Μυθολογία τ. 3 Οι ήρωες (1986)
[Bibliography]

Abbreviation
Κακριδής (επιστ. επιμ.), Μυθολογία τ. 3 Οι ήρωες (1986)
Form of publication
Book

Μιχάλης Κοπιδάκης, Νίκος Παπαχατζής et al, Ελληνική Μυθολογία, Οι ήρωες, τοπικές παραδόσεις, Ιωάννης Κακριδής (επιστ. επιμ.) τόμος 3, Ελληνική Μυθολογία (Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1986)

Collective work
Yes
Data
Ancient Greek Mythology tome III The heroes, local traditions, Ioannes Kakrides (editor) (Ekdotike Athenon S.A., Athens 1986) [in Greek]
Key words
Aegean Sea.
Ancient Greek art.
Ancient Greek cities.
Ancient Greek gods.
Ancient Greek painting.
Ancient Greek sources.
Ancient Peloponnese.
Archaic period.
Argolid.
Asia Minor.
Athens.
Attica.
Boeotia.
Bronze Age.
Classical period.
Crete, antiquity.
Geometric period.
Greek antiquity.
Greek mythology.
Hellenistic period.
Heracles.
Homeric age.
Ionia.
Iron Age.
Kabeiroi, gods / deities.
Minoan Crete.
Myths, legends.
Oriental cults.
Pelion, mountain.
Peloponnese, antiquity.
Rituals.
Theseus.
Thessaly.
Thrace.
Underworld deity.
Water.