Κακριδής (επιστ. επιμ.), Μυθολογία τ. 2 Οι θεοί (1986)
[Bibliography]

Abbreviation
Κακριδής (επιστ. επιμ.), Μυθολογία τ. 2 Οι θεοί (1986)
Form of publication
Book

Ι.Θ. Κακριδής, Ε. Ν. Ρούσσος, Αρ. Σκιαδάς, Ν. Παπαχατζής et al, Ελληνική Μυθολογία, Οι θεοί. Κοσμογονία, Δωδεκάθεο, Μικρότεροι θεοί, Ομαδικοί θεοί, Μυθικοί λαοί και τόποι, Ιωάννης Κακριδής (επιστ. επιμ.), τόμος 2, Ελληνική Μυθολογία (Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1986)

Collective work
Yes
Data
Ioannis T. Kakridis (ed.) Ancient Greek Mythology tome II The Gods (Ekdotike Athenon S.A., Athens 1986). The second volume of a series of five volumes [in Greek]. See Accompanying Material
Key words
Aegean Sea.
Aesculapius / Asklepios.
Amazons.
Ancient cults.
Ancient Grecce.
Ancient Greek cities.
Ancient Greek sources.
Aphrodite.
Apollo, god.
Artemis, goddess.
Athena, goddess.
Bosphorus / Bosphoros / Bosporos.
Crete, antiquity.
Delphi.
Demeter, goddess.
Dionysus / Dionysos, god.
Greek antiquity.
Greek mythology.
Hephaistos, god.
Hera, goddess.
Hermes, god.
Hesiod.
Metalwork.
Mythological creature.
Myths, legends.
Poseidon, god.
Prehistoric period.
Sea.
Zeus.