Χαρδαλούπα-Τσαγγαράκη, Καλλίπολη (2015)
[Bibliography]

Abbreviation
Χαρδαλούπα-Τσαγγαράκη, Καλλίπολη (2015)
Form of publication
Book

Αικατερίνη Χαρδαλούπα-Τσαγγαράκη, Η πόλη και η χερσόνησος της Καλλίπολης Ανατολικής Θράκης υπό Ελληνική Διοίκηση 1919-1922. Συμβολή στη μελέτη του Ελληνισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Παντελής Παπαδόπουλος (μτφρ.), (Κοινωφελές «Ίδρυμα Χαριλάου Κ. Κεραμέως», Θεσσαλονίκη 2015)

ISBN / ISSN
ISBN 978-618-5092-11-5
Key words
Eastern Thrace / European Turkey.
Gallipoli / Gelibolu.
Hellenic Administration of Thrace.