Τσάκος, Σάμος, τα μουσεία (2012)
[Bibliography]

Abbreviation
Τσάκος, Σάμος, τα μουσεία (2012)
Form of publication
Art Book

Κωνσταντίνος Τσάκος, Μαρία Βιγλάκη-Σοφιανού, Σάμος, τα αρχαιολογικά μουσεία Ο κύκλος των μουσείων (Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Αθήνα 2012)

Collective work
Yes
Data

Konstantinos Τsakos, Maria Viglaki-Sofianou, Samos: The Archaeological Museums (John S. Latsis Public Benefit Foundation 2012) [in Greek]. See the English edition: Τsakos, Viglaki-Sofianou, Samos (2012) and the e-Book.

Τhis volume includes photographs of monuments and exhibits from the archaeological sites and Archaeological Museums of Samos.

You can read the Greek edition in the form of e-Book by visiting the page: http://www.latsis-foundation.org/ell/electronic-library/the-museum-cycle/samos-ta-arxaiologika-mouseia

Key words
Aegean Sea.
Aegean, Eastern.
Ancient cults.
Ancient Greek art.
Ancient Greek cities.
Ancient Greek sculpture.
Ancient Greek shipping.
Ancient Greek sources.
Ancient technology.
Archaic period.
Bronze objects.
Cemetery.
Ceramics, Archaic period.
Classical period.
Crete, antiquity.
Cyprus.
Egypt.
Geometric period.
Grave customs.
Grave-goods.
Greek antiquity.
Greek mythology.
Harbor.
Hellenistic period.
Hera, goddess.
Infrastructure.
Ionia.
Ionian city-states.
Ivory.
Jewellry.
Louvre.
Mediterranean.
Middle East.
Pericles.
Phoenicia.
Sacraments / Shrines.
Samos, island.
Sculpture.
Sculpture.
Twentieth century.
Urban planning.
Villa / Mansion.
Water suply.