Σεϊτανίδου-Ζαρογουλίδου, Στο Καβακλή (1992)
[Bibliography]

Abbreviation
Σεϊτανίδου-Ζαρογουλίδου, Στο Καβακλή (1992)
Form of publication
Book

Παγώνα Σεϊτανίδου-Ζαρογουλίδου, Στο Καβακλή κάποτε … (Κουφάλια 1992)

Key words
Manners and customs.