Μπούρα / Bouras, Σταυρός Αδριανουπόλεως / Cross of Adrianople (1979)
[Bibliography]

Abbreviation
Μπούρα / Bouras, Σταυρός Αδριανουπόλεως / Cross of Adrianople (1979)
Form of publication
Art Edition

Λασκαρίνα Μπούρα / Laskarina Bouras, Ο Σταυρός της Αδριανουπόλεως / The Cross of Adrianople Ένας ασημένιος μεσοβυζαντινός σταυρός λιτανείας / A silver processional cross of the Middle Byzantine Period σειρά Επιλογές 1 / series Selections 1 (Μουσείο Μπενάκη / Benaki Museum, Αθήνα / Athens 1979)

Key words
Adrianople / Edirne.
Benaki Museum.
Cross.
Metalwork.
Middle Byzantine period.
Treasures / Heirlooms.