Χατζηδάκη, Από τον Χάνδακα στη Βενετία (1993)
[Bibliography]

Abbreviation
Χατζηδάκη, Από τον Χάνδακα στη Βενετία (1993)
Form of publication
Exhibition Catalogue

Νανώ Χατζηδάκη, Από τον Χάνδακα στη Βενετία. Ελληνικές Εικόνες στην Ιταλία. 15ος-16ος Αιώνας, σειρά Venetiae quasi alterum Byzantium (Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, Αθήνα 1993)

ISBN / ISSN
ISBN 960-85461-2-5
Key words
Venice.