Σολταρίδης, Μουφτεία Δυτικής Θράκης (1997)
[Bibliography]

Abbreviation
Σολταρίδης, Μουφτεία Δυτικής Θράκης (1997)
Form of publication
Book

Συμεών Α. Σολταρίδης, Ιστορία των Μουφτείων της Δυτικής Θράκης (Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη «Νέα Σύνορα», Αθήνα 1997)

ISBN / ISSN
ISBN 960-236-739-3
Key words
Muslims.
Western Thrace.