Θρακική Επετηρίς (1897, 1991)
[Bibliography]

Abbreviation
Θρακική Επετηρίς (1897, 1991)
Form of publication
Book

Γεώργιος Βιζυηνός, Α. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, Ο. Ιάλεμος, ο Αμάσειας Άνθιμος Αλεξούδης et al, Θρακική Προσωπογραφία. Θρακική Επετηρίς 1897 σειρά Θράκη (Ρήσος – Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, φωτοτυπική ανατύπωση Αθήνα 1991)

Collective work
Yes
First edition
Title of first edition
Θρακική Επετηρίς – Ετήσιον Δημοσίευμα της εν Αθήναις Θρακικής Αδελφότητος – Έτος Πρώτον
Publisher of first edition
Τυπογραφείο Ανέστη Κωνσταντινίδου
Place of publication of first edition
Αθήνα
Date of publication of first edition
1897
Key words
Eastern Thrace / European Turkey.
Inscription / inscriptions.
Madytos / Eceabat.
Manners and customs.
Saranta Ekklesies / Kırklareli.
Thrace.
Vize / Vizye / Bizye.
Vizyenos, Georgios, writer.