Σουτζόγλου-Κοτταρίδη, Παιδί και υγεία (1991)
[Bibliography]

Abbreviation
Σουτζόγλου-Κοτταρίδη, Παιδί και υγεία (1991)
Form of publication
Book

Πελαγία Σουτζόγλου-Κοτταρίδη, Παιδί και υγεία στα πρώτα χρόνια της ανεξάρτητης Ελλάδας 1830-1862. Μια κοινωνικο-ιστορική προσεγγιση μέσα από τον περιοδικό τύπο της εποχής (Εκδόσεις «Δωδώνη» - Ίδρυμα Ερευνών για το Παιδί, Αθήνα 1991)

ISBN / ISSN
ISBN 960-248-481-0