Σπέντζας, Παραδόσεις Θεωρητικής Πολιτικής Οικονομίας (1985)
[Bibliography]

Abbreviation
Σπέντζας, Παραδόσεις Θεωρητικής Πολιτικής Οικονομίας (1985)
Form of publication
Book

Σάββας Παρ. Σπέντζας, Παραδόσεις Θεωρητικής Πολιτικής Οικονομίας (Β. Παπαζήσης, 5η έκδ. αναθεωρημένη Αθήνα 1985)

Key words
Economy.