Σοφιανός, Ο όσιος Αθανάσιος ο Μετεωρίτης (1990)
[Bibliography]

Abbreviation
Σοφιανός, Ο όσιος Αθανάσιος ο Μετεωρίτης (1990)
Form of publication
Book

Δημήτριος Ζ. Σοφιανός, Ο όσιος Αθανάσιος ο Μετεώρίτης. Βίος – Ακολουθία – Συναξάρια. Προλεγόμενα – Μετάφραση του βίου – Κριτική έκδοση Κειμένων (Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου (Μεταμορφώσεως), Μετέωρα 1990)

Key words
Biography.