Τσάκωνα, Ν. Χατζηκυριάκος-Γκίκας (1997)
[Bibliography]

Abbreviation
Τσάκωνα, Ν. Χατζηκυριάκος-Γκίκας (1997)
Form of publication
Book

Πίτσα Τσάκωνα, Ν. Χατζηκυριάκος-Γκίκας. Εργογραφία -Βιβλιογραφία (1923-1996) (Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 1997)

ISBN / ISSN
ISBN 960-8452-46-5
Key words
Painter.
Painting.
Twentieth century.