Σπαθάρης, Οικουμενικόν Πατριαρχείον (1958)
[Bibliography]

Abbreviation
Σπαθάρης, Οικουμενικόν Πατριαρχείον (1958)
Form of publication
Booklet

Αυρήλιος Σπαθάρης, Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον. Αιωνόβιος Πανορθόδοξος Θεσμός (Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών, Αθήνα 1958)

Key words
Ecumenical Patriarchate.