Ψαροπούλου, Κεραμική του χθες στα Κύθηρα και στην Κύθνο (1990)
[Bibliography]

Abbreviation
Ψαροπούλου, Κεραμική του χθες στα Κύθηρα και στην Κύθνο (1990)
Form of publication
Book

Μπέττυ Ψαροπούλου, Η Κεραμική του χθες στα Κύθηρα και στην Κύθνο (Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμικής, Αθήνα 1990)

ISBN / ISSN
ISBN 960-85104-0-6
Key words
Aegean Sea.
Ceramics / pottery.
Cyclades.
Cythera, island / Kythira / Kithira.
Traditional professions.