Χατζηγιάννης, Η Ιστορία της Μήθυμνας (1976)
[Bibliography]

Abbreviation
Χατζηγιάννης, Η Ιστορία της Μήθυμνας (1976)
Form of publication
Book

Στράτος Χατζηγιάννης, Η Ιστορία της Μήθυμνας. Η πατρίδα του Αρίωνα από τα πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα (Αθήνα 1976)

Key words
Antiquity.
Byzantine period.
Lesbos / Lesvos.
Modern period.
Ottoman period.
Roman period.