Τάξης, Συνοπτική Ιστορία Λέσβου (1874, 1909)
[Bibliography]

Abbreviation
Τάξης, Συνοπτική Ιστορία Λέσβου (1874, 1909)
Form of publication
Off-print

Σταύρος Τάξης, Συνοπτική Ιστορία και Τοπογραφία της Λέσβου (Τυπογραφείο Ι. Πολίτου, Κάιρο 1909)

First edition
Title of first edition
Συνοπτική Ιστορία της Λέσβου και Τοπογραφία αυτής υπό Σ.Γ.Τ.
Place of publication of first edition
Κωνσταντινούπολη
Date of publication of first edition
1874
Key words
Antiquity.
Byzantine period.
Geography.
Late Ottoman period.
Lesbos / Lesvos.
Mytilene, city.
Roman period.