Ψαροπούλου (επιμ.), Οδηγός για Λογοτέχνες και Μεταφραστές (1997)
[Bibliography]

Abbreviation
Ψαροπούλου (επιμ.), Οδηγός για Λογοτέχνες και Μεταφραστές (1997)
Form of publication
Book

Οδηγός για Λογοτέχνες και Μεταφραστές. Δημιουργική γραφή, Προγράμματα διαμονής, Ευρωπαϊκά προγράμματα, Επιχορηγήσεις ξένων κρατών, Λογοτεχνικά βραβεία, Λογοτεχνικά φεστιβάλ, Λογοτεχνικά περιοδικά στο Εξωτερικό, Αθηνά Ψαροπούλου (επιμ.) (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Αθήνα 1997)