Κακριδής (επιστ. επιμ.), Μυθολογία τ. 5 Τρωικός πόλεμος (1986)
[Bibliography]

Abbreviation
Κακριδής (επιστ. επιμ.), Μυθολογία τ. 5 Τρωικός πόλεμος (1986)
Form of publication
Book

Ι.Θ. Κακριδής, Ελληνική Μυθολογία. Τρωικός πόλεμος, Ιωάννης Κακριδής (επιστ. επιμ.), τόμος 5, σειρά Ελληνική Μυθολογία (Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1986)

Key words
Greek mythology.
Trojan War.