Σηφουνάκης, Βιομηχανικά Κτίρια (1986)
[Bibliography]

Abbreviation
Σηφουνάκης, Βιομηχανικά Κτίρια (1986)
Form of publication
Photographic Album

Νίκος Σηφουνάκης, Βίκυ Κουτσκουδή, Στρατής Φραντζέσκος, Στρατής Χαλαυτής (κειμ.), Γιάννης Γενητσαριώτης (φωτ.), Βιομηχανικά Κτίρια στη Λέσβο. Ελαιοτριβεία-Σαπωνοποιεία, 19ος και αρχές 20ού αι., Νίκος Σηφουνάκης (επιστ. επιμ.), (Νομαρχία Λέσβου, Μυτιλήνη 1986)

Collective work
Yes
Key words
Commerce.
Industry.
Late Ottoman period.
Lesbos / Lesvos.
Modern period.
Olive oil trade.
Olive press.
Production facilities.
Soap.
Soap factories.
Traditional architecture.