Τιμαρίων, ταξίδι από την Κ/Πολη στη Θεσσαλονίκη (2001)
[Bibliography]

Abbreviation
Τιμαρίων, ταξίδι από την Κ/Πολη στη Θεσσαλονίκη (2001)
Form of publication
Book

Ανώνυμος [Τιμαρίων], Τιμαρίων, ή περί των κατ’αυτών παθημάτων. Ένα ταξίδι από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη, Βασίλης Κατσαρός (επιστ. επιμ.), Πέτρος Βλαχάκος (σχόλια, μτφρ.), Βυζαντινοί Συγγραφείς 1, (Εκδόσεις Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2001)

ISBN / ISSN
ISBN 960-7760-69-7 (σκληρό εξώφυλλο)
Source
Yes
Key words
Ancient Greek sources.
Axios / Vardar, river.
Balkan rivers.
Byzantine cities.
Byzantine Empire.
Byzantine entertainment.
Byzantine intellectuals.
Byzantine Peloponnese.
Byzantine rites / ceremonies.
Byzantine science.
Byzantine society.
Byzantine sources.
Byzantine Thessalonica.
Culinary culture.
Death.
Demetrius / Demetrios, saint.
Dreams.
Everyday life.
Fair / Commercial feast.
Feast.
Greek mythology.
Hades.
Hippocrates.
Literature.
Lucian.
Macedonia.
Medicine.
Michael Psellus / Psellos.
Middle Byzantine period.
Myths, legends.
Philosoph.
Religious festivals.
Satire.
Travel conditions.
Via Egnatia.