Σπέντζας, Γεμιστός – Πλήθων (1987)
[Bibliography]

Abbreviation
Σπέντζας, Γεμιστός – Πλήθων (1987)
Form of publication
Book

Σάββας Παρ. Σπέντζας, Γ. Γεμιστός – Πλήθων ο φιλόσοφος του Μυστρά. Οι οικονομικές, κοινωνικές και δημοσιονομικές του απόψεις. (Εκδόσεις Μ. Καρδαμίτσα, 2η έκδ. με πρόλογο C.M. Woodhouse, Αθήνα 1987)

Key words
Economy.
Mistra / Mystras.
Plethon, George Gemistos, philosopher.
Social organization.